Aforyzmy o artystach, artyści w aforyzmach

Aforyzmy: o artystach, artyści w aforyzmach…

Są dwie kategorie artystów: ci, którzy ludzi poświęcają dla idei
i ci, którzy idee poświęcają dla ludzi. Najtragiczniejsze są typy mieszane.

Aby cokolwiek w sztuce osiągnąć, trzeba się wyrzec

Aforyzmy o człowieku, człowiek w aforyzmach

Aforyzmy: o człowieku, człowiek w aforyzmach…

Człowiek, który porusza się w tłumie, nie dojdzie dalej niż
inni. Ten, który chodzi samotnie, może znaleźć się tam gdzie jeszcze
nikogo nie było.

Mały człowiek rośnie z chwilą,

Aforyzmy o historii, historia w aforyzmach

Aforyzmy: o historii, historia w aforyzmach…

My nie chcemy stwarzać historii nikomu. Wystarczy nam własna,
ale naprawdę własna, to znaczy przez nas samych stwarzana.

Niestety historia nie szuka winnych i lubi odpowiedzialność
zbiorową, a czasem wnuki płacą za fantazję i

Aforyzmy o mężczyznach, mężczyzna w aforyzmach

Aforyzmy: o mężczyznach, mężczyzna w aforyzmach…

Mężczyźnie zdarza się czasem, że tylko w okiełznaniu swej
samczości, może naprawdę okazać się mężczyzną.

Idealny mężczyzna powinien zawsze mówić więcej, niż myśli, i
zawsze więcej myśleć, niż mówi.

Kobieta to zagadka. Mężczyzna, który

Aforyzmy o nieszczęściu, nieszczęście w aforyzmach

Aforyzmy: o nieszczęściu, nieszczęście w aforyzmach…

Ludziom, którzy cierpią niesprawiedliwie, nie wystarczy sama
sprawiedliwość. Chcą, żeby winowajcy też ucierpieli
niesprawiedliwie. To odczują jako sprawiedliwość.

W świecie, który się odczuwa jako bezmiar cierpienia, nie ma
miejsca na trwałe szczęście. Na jakiekolwiek

Aforyzmy o polityce, polityka w aforyzmach

Aforyzmy: o polityce, polityka w aforyzmach…

Dajcie mi kawałek balkonu, a będziemy rządzić!… Tłum jest
tylko chwilami niebezpieczny, głupi jest zawsze.

Ledwie demokracja zaczyna moralizować i filozofować, natychmiast
przemienia się w szalbierstwo.

Istnieją ludzie do tego stopnia nieśmiali, że nie

Aforyzmy o przyjaźni, przyjaźń w aforyzmach

Aforyzmy: o przyjaźni, przyjaźń w aforyzmach…

Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi, ale
przyjaciele naszych przyjaciółek… nie są naszymi przyjaciółmi.

Niekiedy dopiero po dobrym poznaniu okazuje się, że tego czy
owego nie warto było znać.

Tracimy przyjaciół, gdy odkrywają oni