RÓŻNE ODMIANY STANÓW UPOJENIA ALKOHOLEM

RÓŻNE ODMIANY STANÓW UPOJENIA ALKOHOLEM

Opisany powyżej przebieg upojenia alkoholowego jest jedynie schematycznym opisem najczęściej występującego obrazu stanu nietrzeźwości. Działanie farmakologiczne alkoholu jest zawsze identyczne, jednakże obraz stanu upojenia u poszczególnego człowieka zależy także od …

DZIAŁANIE ALKOHOLU NA NARZĄDY WEWNĘTRZNE

DZIAŁANIE ALKOHOLU NA NARZĄDY WEWNĘTRZNE

Przy omawianiu tego zagadnienia, z konieczności wprowadza się podział organizmu na poszczególne układy; należy jednakże pamiętać, że w rzeczywistości wszystkie układy funkcjonują wspólnie, ich czynności nierozerwalnie łączą się ze sobą zapewniając sprawne funkcjonowanie organizmu, a …

PRZEMIANY ALKOHOLU W ORGANIZMIE LUDZKIM

PRZEMIANY ALKOHOLU W ORGANIZMIE LUDZKIM

Alkohol może przenikać do organizmu ludzkiego kilkoma drogami: z wdychanym powietrzem przez płuca, przez nie uszkodzoną nawet skórę (zwłaszcza u dzieci, stąd wskazana ostrożność przy kompresowaniu!), przez przewód pokarmowy. Znane są przypadki przewlekłych zatruć alkoholem, …

ALKOHOL I NAPOJE ALKOHOLOWE

ALKOHOL I NAPOJE ALKOHOLOWE

Nazwa alkoholu wywodzi się od arabskiego „al-kuhl” — „delikatny proszek”. Alkohol etylowy, czyli etanol, o wzorze chemicznym C2H5OH należy do grupy związków organicznych, pochodnych węglowodorów, charakteryzujących się obecnością grupy wodorotlenowej OH w

NIEDOCENIANIE ARGUMENTACJI EKONOMICZNEJ

NIEDOCENIANIE ARGUMENTACJI EKONOMICZNEJ

Skutki nadużywania alkoholu w dziedzinie zdrowia, prawa i zasad współżycia społecznego stanowią tak bogate źródło argumentacji, że najczęściej w tym zakresie zamyka się informacja rzeczowa stanowiąca przesłanki, na podstawie których uczniowie mają budować wnioski.

Kierunek argumentacji ekonomicznej …

BARDZIEJ TYPOWE BŁĘDY I NIEPOROZUMIENIA

BARDZIEJ TYPOWE BŁĘDY I NIEPOROZUMIENIA

Wypada ostrzec przed tendencją do przesadnie częstych, a zwłaszcza sztucznych kojarzeń problematyki przeciwalkoholowej z materiałem nauczania. W programach nauczania wielu przedmiotów są tak częste okazje do naturalnej korelacji między tematem lekcji a sprawą wychowania w …

WYCHOWANIE BLIŻEJ ŻYCIA

WYCHOWANIE BLIŻEJ ŻYCIA

Reforma szkolna nie polega wyłącznie na zmianie strukturalnej, przedłużającej nauczanie w szkole podstawowej do lat ośmiu.

Reforma sięga do treści i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej szkolnictwa, ustalając jako zasadniczy kierunek przemian zasadę: szkoła bliżej życia.

Kierunek ten wymaga, …

NAUCZANIE I WYCHOWANIE

NAUCZANIE I WYCHOWANIE

Znana zasada jednolitego systemu pracy szkolnej zwraca szczególną uwagę na związek między nauczaniem a wychowywaniem. W zastosowaniu do naszego problemu wypływa stąd ważny wniosek: zadania nie da się zamknąć w ramach tematów lekcyjnych i ograniczyć wyłącznie do …