Aforyzmy o religii, religia w aforyzmach

Aforyzmy: o religii, religia w aforyzmach…

W sferze życia duchowego wszystko jest jedyną możliwością, która
dzięki wysiłkom człowieka przekształca się w rzeczywistość.

Ból życia znacznie jest potężniejszy od zainteresowania życiem,
oto dlaczego religia będzie zawsze zwyciężać filozofię.

Zacząłbym wierzyć w Boga, ale odstrasza mnie ogromna ilość
pośredników.

Z natury swojej człowiek jest w smutku chrześcijaninem, w
szczęściu, poganinem.

Niewykluczone, że Pan Bóg już niedługo, będzie mógł liczyć
wyłącznie na ateistów.

A może piekło jest wynikiem pierwszej, nieudanej próby
stworzenia raju?

Wiara religijna jest rzeczą, którą należy samemu zdobyć, a nie dziedziczyć.

Świętości są potrzebne – cóż byśmy szargali.

Modlitwa jest tam, gdzie “ja nie mogę”; gdzie “ja mogę”,
nie ma modlitwy.

Istota modlitwy polega na uznaniu ogromu własnej bezsilności.

Każda zbiorowość staje się z czasem tym, czym inni oczekują, że będzie.

Dusza potrzebuje słusznych, a nie mocnych postanowień.

Tylko cierpienie otwiera przed nami to, co wielkie i święte.

Nie wolno ludu pozostawiać choćby na chwilę bez przykazań

To ważne, że nieustannie rodzą się nadzieje i umierają rozczarowania.

Do przekonań, nawet ta samą drogą… każdy trafia inaczej.

Obok nonsensu grzechu istnieje paradoks łaski.

Jesteśmy dobrzy dla drugich, aby się sobie więcej podobać