Aforyzmy o przyjaźni, przyjaźń w aforyzmach

Aforyzmy: o przyjaźni, przyjaźń w aforyzmach…

Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi, ale
przyjaciele naszych przyjaciółek… nie są naszymi przyjaciółmi.

Niekiedy dopiero po dobrym poznaniu okazuje się, że tego czy
owego nie warto było znać.

Tracimy przyjaciół, gdy odkrywają oni w nas talenty, które dotąd
przypisywali tylko sobie.

Przyjaźń wyzbyta instynktu samozachowawczego przenosi egoizm
osobisty na przyjaciela.

Przyjaźń bywa przeważnie tak skarlała, że jej dawną odzież biorą za nią samą.

Nic bardziej nie przywiązuje człowieka do człowieka jak niezaradność.

Przyjaciół poznajemy w biedzie. Ale tylko tych biednych przyjaciół.

Przyjaźń jest to jakby “miłość niemożliwa.”

Przyjaźń jest oddaniem drugiemu siebie bez nadziei wzajemności.

Stare znajomości i przyjaźnie powstają tylko w młodości.

Prawdziwą przyjaciółką mężczyzny może być kobieta, która nie
jest jego przyjaciółką.

Trudno jest zdobyć przyjaciół, ale trudniej jest wyzbyć się wrogów.

Przyjaźń to jest właściwie oczekiwanie niemożliwego.

Przyjaciel to ktoś, kto wszystko o Tobie wie i mimo to Cię kocha.

Nic tak nie zatruwa powietrza jak rozkładająca się przyjaźń.

Im słabsze są więzy przyjaźni, tym trudniej je zerwać.

Wierzę w bezinteresowność ludzi, potrafią czynić gratis wiele złego.

Życie należy umacniać wieloma przyjaźniami.

Nie narzekam na ludzi, lecz na tych, którzy się pod nich
podszywają.