RÓŻNE ODMIANY STANÓW UPOJENIA ALKOHOLEM

RÓŻNE ODMIANY STANÓW UPOJENIA ALKOHOLEM Opisany powyżej przebieg upojenia alkoholowego jest jedynie schematycznym opisem najczęściej występującego obrazu stanu nietrzeźwości. Działanie farmakologiczne alkoholu jest zawsze identyczne, jednakże obraz stanu upojenia u poszczególnego człowieka zależy także od indywidualnych właściwości ośrodkowego układu nerwowego i całego organizmu, a także od szeregu czynników zmiennych, takich, jak stan odżywienia, stan psychiczny… Czytaj dalej RÓŻNE ODMIANY STANÓW UPOJENIA ALKOHOLEM

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Abstynencja

DZIAŁANIE ALKOHOLU NA UKŁAD NERWOWY – STAN UPOJENIA ALKOHOLEM

DZIAŁANIE ALKOHOLU NA UKŁAD NERWOWY – STAN UPOJENIA ALKOHOLEM Działanie alkoholu na układ nerwowy polega na – ogólnie rzecz biorąc – kolejnym hamowaniu czynności ośrodków nerwowych. Jest to w istocie działanie narkotyczne, podobne do działania eteru, którego budowa chemiczna jest zresztą zbliżona do budowy alkoholu etylowego (i dlatego szereg autorów zalicza alkohol do środków narkotycznych,… Czytaj dalej DZIAŁANIE ALKOHOLU NA UKŁAD NERWOWY – STAN UPOJENIA ALKOHOLEM

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Abstynencja

DZIAŁANIE ALKOHOLU NA NARZĄDY WEWNĘTRZNE

DZIAŁANIE ALKOHOLU NA NARZĄDY WEWNĘTRZNE Przy omawianiu tego zagadnienia, z konieczności wprowadza się podział organizmu na poszczególne układy; należy jednakże pamiętać, że w rzeczywistości wszystkie układy funkcjonują wspólnie, ich czynności nierozerwalnie łączą się ze sobą zapewniając sprawne funkcjonowanie organizmu, a naruszenie jednej z funkcji nieuchronnie pociąga za sobą naruszenie wszystkich pozostałych. Każde upojenie alkoholem —… Czytaj dalej DZIAŁANIE ALKOHOLU NA NARZĄDY WEWNĘTRZNE

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Abstynencja

PRZEMIANY ALKOHOLU W ORGANIZMIE LUDZKIM

PRZEMIANY ALKOHOLU W ORGANIZMIE LUDZKIM Alkohol może przenikać do organizmu ludzkiego kilkoma drogami: z wdychanym powietrzem przez płuca, przez nie uszkodzoną nawet skórę (zwłaszcza u dzieci, stąd wskazana ostrożność przy kompresowaniu!), przez przewód pokarmowy. Znane są przypadki przewlekłych zatruć alkoholem, zdarzające się u pracowników tych gorzelni czy rozlewni, w których stężenie par alkoholu w powietrzu… Czytaj dalej PRZEMIANY ALKOHOLU W ORGANIZMIE LUDZKIM

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Abstynencja

ALKOHOL I NAPOJE ALKOHOLOWE

ALKOHOL I NAPOJE ALKOHOLOWE Nazwa alkoholu wywodzi się od arabskiego „al-kuhl” — „delikatny proszek”. Alkohol etylowy, czyli etanol, o wzorze chemicznym C2H5OH należy do grupy związków organicznych, pochodnych węglowodorów, charakteryzujących się obecnością grupy wodorotlenowej OH w miejsce atomu wodoru. Zależnie od ilości tych grup w cząsteczce, odróżniamy alkohole jedno- i wielowodorotlenowe, natomiast zależnie od ilości… Czytaj dalej ALKOHOL I NAPOJE ALKOHOLOWE

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Abstynencja

NIEDOCENIANIE ARGUMENTACJI EKONOMICZNEJ

NIEDOCENIANIE ARGUMENTACJI EKONOMICZNEJ Skutki nadużywania alkoholu w dziedzinie zdrowia, prawa i zasad współżycia społecznego stanowią tak bogate źródło argumentacji, że najczęściej w tym zakresie zamyka się informacja rzeczowa stanowiąca przesłanki, na podstawie których uczniowie mają budować wnioski. Kierunek argumentacji ekonomicznej w zwalczaniu nadmiernego picia określa przekonywająco następująca myśl: ,,Jestem przekonany, że w dużej części można… Czytaj dalej NIEDOCENIANIE ARGUMENTACJI EKONOMICZNEJ

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Abstynencja

BARDZIEJ TYPOWE BŁĘDY I NIEPOROZUMIENIA

BARDZIEJ TYPOWE BŁĘDY I NIEPOROZUMIENIA Wypada ostrzec przed tendencją do przesadnie częstych, a zwłaszcza sztucznych kojarzeń problematyki przeciwalkoholowej z materiałem nauczania. W programach nauczania wielu przedmiotów są tak częste okazje do naturalnej korelacji między tematem lekcji a sprawą wychowania w trzeźwości, że nie ma obawy, aby nauczyciel musiał czekać od klasy IV aż do VIII… Czytaj dalej BARDZIEJ TYPOWE BŁĘDY I NIEPOROZUMIENIA

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Abstynencja

WYCHOWANIE BLIŻEJ ŻYCIA

WYCHOWANIE BLIŻEJ ŻYCIA Reforma szkolna nie polega wyłącznie na zmianie strukturalnej, przedłużającej nauczanie w szkole podstawowej do lat ośmiu. Reforma sięga do treści i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej szkolnictwa, ustalając jako zasadniczy kierunek przemian zasadę: szkoła bliżej życia. Kierunek ten wymaga, aby programy nauczania, podręczniki i pomoce naukowe, aby teoria i praktyka pedagogiczna współczesnej szkoły uwzględniały… Czytaj dalej WYCHOWANIE BLIŻEJ ŻYCIA

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Abstynencja

ZAANGAŻOWANIE NAUCZYCIELI I AKTYWNA POSTAWA UCZNIÓW

ZAANGAŻOWANIE NAUCZYCIELI I AKTYWNA POSTAWA UCZNIÓW Po okresie dyskusji, w których istotne różnice stanowisk przeplatały się z nieporozumieniami, nasza współczesna pedagogika w rzędzie podstawowych zasad systemu szkolnego stawia zasadę kierowniczej roli nauczyciela w procesie wychowania. Nie ulega więc wątpliwości, jak istotne znaczenie dla wychowania w trzeźwości ma jednolity i zaangażowany stosunek do tego zadania całego… Czytaj dalej ZAANGAŻOWANIE NAUCZYCIELI I AKTYWNA POSTAWA UCZNIÓW

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Abstynencja

NAUCZANIE I WYCHOWANIE

NAUCZANIE I WYCHOWANIE Znana zasada jednolitego systemu pracy szkolnej zwraca szczególną uwagę na związek między nauczaniem a wychowywaniem. W zastosowaniu do naszego problemu wypływa stąd ważny wniosek: zadania nie da się zamknąć w ramach tematów lekcyjnych i ograniczyć wyłącznie do nabycia przez uczniów wiadomości z dziedziny przeciwalkoholowej. Wydaje się, iż podstawowym niedomaganiem stanowiska, zajętego w… Czytaj dalej NAUCZANIE I WYCHOWANIE

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Abstynencja